26.0 °C
Độ ẩm: 88 %
Sức gió: 11 km/h
Liến kết web  

chuyên mục xem nhiều  
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT: 12131 Lượt
Lượt truy cập  
02/05/2019 09:29
Nghiệm thu dự án “Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sử dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa”

Dự án “Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sử dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa” do Trường Đại học Nha Trang là đơn vị chủ trì thực hiện; ThS. Nguyễn Văn Nhuận làm chủ nhiệm (thực hiện từ năm 2017 – 2019) đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức đánh giá nghiệm thu ngày 24/4/2019, kết quả xếp loại đạt.

Lần đầu tiên ở Khánh Hòa lắp đặt và thử nhiệm thành công 02 mô hình đèn LED trên tàu lưới vây đem lại hiệu quả cao trong sản xuất. Tuy chi phí ban đầu của hệ thống đèn LED cao hơn nhiều so với đèn truyền thống (gấp khoảng 2,5 lần), nhưng hệ thống đèn LED có nhiều ưu điểm, trong đó thể hiện độ bền theo thời gian, sự ổn định trong quá trình làm việc. Điều này giúp giảm chi phí về sửa chữa, thay thế mới.

Kết quả dự án cho thấy tàu sử dụng đèn LED tiết kiệm nhiên liệu hơn 70% so với tàu sử dụng đèn truyền thống, đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp ngư dân thay đổi về nhận thức trong quá trình sử dụng công nghệ đèn LED. Vì vậy dự án đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề khai thác lưới vây kết hợp ánh sáng ở tỉnh Khánh Hòa. 

Kết quả của dự án cũng sẽ tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu nghề khai thác ở tỉnh Khánh Hòa, giúp giảm áp lực cho nghề khai thác ven bờ, phát triển và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nghề khai thác xa bờ, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo sự ổn định kinh tế - xã hội cho cộng đồng cư dân biển. Kết quả thực nghiệm về việc sử dụng đèn LED đã cho tiết kiệm được lượng lớn về chi phí nhiên liệu.

X.Phương