25.0 °C
Độ ẩm: 88 %
Sức gió: 15 km/h
Liến kết web  

chuyên mục xem nhiều  
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT: 11449 Lượt
Lượt truy cập  
28/11/2019 09:59
Xét chọn. vinh danh "Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tiêu biểu"

Ngày 06/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ có Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”. Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy trình, thủ tục tổ chức xét chn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”. Đối tượng xét chọn là Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định s13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

             Các doanh nghiệp tham gia xét chọn phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

            - Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về: doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vsinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo him y tế cho người lao động.

            - Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập người lao động năm sau cao hơn năm trước.

            - Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

            - Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ.

            Ngoài ra, tại Điều 8 đã quy định cụ thể về 07 tiêu chí xét chọn, đánh giá với điểm tối đa là 1000 điểm, gồm: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, công tác qun lý, điều hành và phát triển nguồn nhân lực, thành lp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Doanh nghiệp có phối hợp vi các tổ chức, nhà khoa học thuộc các Viện nghiên cứu, trường Đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo công nghệ và sản phẩm, đạt các giải thưởng do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xét tặng, dự kiến mô hình kinh doanh phát triển sản phẩm mới hình thành từ kết qunghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

            Thời gian gửi hồ sơ: theo quy định về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sở Khoa học và Công nghệ) chm nhất ngày 30/8 của năm tổ chức vinh danh. Quyn li của doanh nghiệp được vinh danh: Được vinh danh và tuyên dương tại Lễ vinh danh; Được nhận Cúp lưu niệm và Giấy chứng nhn ca Ban Tổ chức; Được sử dụng Logo của Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm; Thương hiệu của doanh nghiệp, bài viết giới thiệu doanh nghiệp được công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông của Bộ Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn) và cổng thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh; Được xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

            Số lượng doanh nghiệp được vinh danh: Tối đa 30 doanh nghiệp tiêu biểu.

H.Nhung