25.0 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 8 km/h
Liến kết web  

chuyên mục xem nhiều  
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT: 11453 Lượt
Lượt truy cập  
04/12/2019 08:40
Diễn đàn trí thức lần thứ hai năm 2019 “Biến rác thải thành tài nguyên”

Sáng 28/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức diễn đàn trí thức lần thứ hai, năm 2019. Tham dự có đại diện các Sở, ban, ngành, hội thành viên, và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Diễn đàn với chủ đề “Biến rác thải thành tài nguyên”. Các đại biểu đã nghe và thảo luận một số vấn đề: Thực trạng và giải pháp để biến rác thải thành tài nguyên, đặc biệt rác thải nhựa; Những giải pháp tổ chức phân loại rác và xử lý rác thải; Chung tay chống rác thải nhựa trên vịnh Nha Trang; Công tác vận động đoàn viên thanh niên tham gia làm sạch rác thải và môi trường; Hướng dẫn các hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường du lịch sạch cho các công ty dịch vụ du lịch và du khách không xả rác; Truyên truyền và thực hiện hạn chế rác thải nhựa trong bệnh viện.

Sự phát triển kinh tế xã hội đã làm gia tăng sức ép lên môi trường, đặc biệt là các vấn đề quản lý chất thải rắn, ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước, suy thoái tài nguyên sin học… Trong công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Khánh Hòa còn nhiều bất cập, chồng chéo giữa các sở, ngành, một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác thu gom, xử lý chất thải rắn dẫn đến gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Qua diễn đàn, nhiều trí thức trong tỉnh đề xuất Tỉnh nên có những giải pháp tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn cần mang tính tổng thể và toàn diện (từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý, ý thức của người dân…); Thực hiện đồng bộ nhiều hạng mục công việc có tính liên kết; cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan.