25.0 °C
Độ ẩm: 88 %
Sức gió: 15 km/h
Liến kết web  

chuyên mục xem nhiều  
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT: 11452 Lượt
Lượt truy cập  
06/12/2019 13:14
Tuyên truyền kết quả đề tài “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong việc xây dựng nông thôn mới ở Khánh Hòa”

Từ ngày 03/12 – 04/12/2019 Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa đã phối hợp Sở văn hóa và Thể thao, Hội nông dân huyện Khánh Sơn và phòng kinh tế thị xã Ninh Hòa tổ chức 2 lớp tuyên truyền kết quả đề tài trên. 

 

Trên cơ sở bộ kết quả của đề tài đã thực hiện, báo cáo viên tiến hành truyền tải một số nội dung chính gồm: Phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phát triển văn hóa nông thôn; Xây dựng nông thôn mới; Xây dựng nếp sống văn minh; Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống làng, xã ở Khánh Hòa trong việc xây dựng mô hình nông thôn mới trên toàn tỉnh nói chung và các xã điểm trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020 và tầm nhìn 2030 là sự cần thiết; Để giúp cho người nông dân tự lực cánh sinh từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; có môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh. Phấn đấu đến năm 2020 có 70% số “làng văn hóa nông thôn mới” trên toàn tỉnh đạt chuẩn văn hóa; 80% gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Thông qua lớp tập huấn, học viên đã được trang bị thêm kiến thức về tiềm năng và giá trị của văn hóa truyền thống trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Lớp góp phần hoàn thiện và nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống làng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.