Liến kết web  

chuyên mục xem nhiều  
KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP: 62133 Lượt
LuotTruyCap  
34.0 °C
Độ ẩm: 63 %
Sức gió: 22 km/h
20/04/2020 08:33
Thực hiện Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành thực hiện Quyết định số 52- KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ất nước. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện đính kèm File:

 

 

Giấy phép số: 12/GP - STTTT, ngày 07 tháng 07 năm 2016
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Bảo Quốc
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583. 822276 - Fax: 0583. 822276
Email: ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn