34.0 °C
Độ ẩm: 52 %
Sức gió: 8 km/h
Liến kết web  

chuyên mục xem nhiều  
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT: 14488 Lượt
Lượt truy cập  
04/09/2018 17:08
Xã Diên Phước với phong trào hộ gia đình nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng nông thôn mới.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được nông dân xã Diên Phước  tích cực hưởng ứng, đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế của nông dân cho thu nhập cao.
san xuat mia nuoc dien phuoc - hoinongdankhanhhoa.org.vn.jpg (633 KB)
Nông dân tham gia sản xuất mía nước
 

Phong trào đã được Hội triển khai ngay từ đầu năm và thu hút được đông đảo hội viên tham gia, năm 2018 có 829 hộ đăng ký thực hiện. Để phong trào thực hiện có hiệu quả Hội đã triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh như: tín chấp vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng phân bón trả chậm, xây dựng mô hình trình diễn. Hội Nông dân xã đã phối hợp với Trung tâm học  tập cộng đồng tập huấn ủ phân vi sinh cho 35 hội viên, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái cho 20 hội viên; để hội viên có nguồn vốn trong phát triển kinh tế, Hội đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách -  Xã hội huyện cho 281 hộ vay, với số tiền 2,58 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiêp - PTNT thành lập 1 Tổ vay vốn hỗ trợ chăn nuôi gia súc có 09 hộ vay, với số tiền 642 triệu đồng. Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ làm ăn có hiệu quả, như: nuôi lợn đen; mô hình lúa giống sản. Hội còn vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, như: làm đường giao thông nông thôn được 1.065 công, nạo vét 4,2 km kênh mương phục vụ sản xuất, đóng góp tiền mặt xây dựng nhà văn hóa xóm, đường giao thông nông thôn được 360 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình điển hình. Khai thác các nguồn lực để hỗ trợ hội viên, nông dân đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Phạm Quốc Huy

Trích nguồn "http://hoinongdankhanhhoa.org.vn"