31.0 °C
Độ ẩm: 70 %
Sức gió: 11 km/h
Liến kết web  

chuyên mục xem nhiều  
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT: 12048 Lượt
Lượt truy cập  
01/10/2018 11:55
Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa cúc Ninh Giang

Vừa qua, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức nghiệm thu Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang” được trồng trên địa bàn phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa. Dự án do thạc sĩ Nguyễn Bảo Quốc - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật thực hiện từ năm 2015 đến 2018.


Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá dự án đã đạt được các mục tiêu đề ra như: quy mô, hiện trạng, thị trường tiêu thụ sản phẩm và vùng sản xuất, nhu cầu cần thiết bảo hộ sản phẩm; tình hình sử dụng, lưu trữ giống và biện pháp chống thoái hóa giống... Ngoài ra, dự án cũng xác định được quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Hoa cúc Ninh Giang”; quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động của hệ thống cấp phép; quy chế bảo vệ, sử dụng tem nhãn hiệu tập thể… Qua đó, góp phần kiểm soát hiệu quả hoạt động quy hoạch trồng và thu hoạch hoa cúc Ninh Giang nhằm khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể có chứa tên địa danh một cách có hiệu quả, nâng cao giá trị kinh tế - xã hội của sản phẩm…


Dự án được Hội đồng xếp loại đạt và đề nghị chủ nhiệm dự án chỉnh sửa lại một số nội dung theo yêu cầu.


Hiện nay, trên địa bàn phường Ninh Giang có khoảng 300 hộ trồng hoa cúc, hàng năm cung cấp ra thị trường hơn 150.000 chậu, doanh thu hoa Tết của làng hoa Ninh Giang đạt hơn 12 tỷ đồng, trừ chi phí lãi khoảng 6 tỷ đồng.


CẨM VÂN

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"