Thông báo

Công bố kết quả họp hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021

08/04/2021

Từ ngày 03/3/2021 đến ngày 25/3/2021 đã tổ chức các Hội đồng Chuyên ngành cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021, với 12 công trình đáp ứng điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả 10/12 công trình được Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh thông qua và thống nhất đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II năm 2021.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

1. Công trình Nghiên cứu khoa học: 07 công trình

STT

Tên công trình

Lĩnh vực

1

Nghiên cứu sản xuất Vắc-xin kép vô hoạt phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn (COLISAL).

Khoa học y dược

2

Nghiên cứu hiệu quả và an toàn của bóng phủ thuốc Paclitaxel điều trị tổn thương mạch máu nhỏ và tái hẹp trong sent mạch vành.

Khoa học y dược

3

Khảo sát tình hình một số dị tật bẩm sinh ở trẻ em từ 0 -36 tháng tuổi trên địa bàn thành phố Nha Trang, Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa.

Khoa học y dược

4

Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và ứng dụng các kỹ thuật truyền dẫn mới cho hệ thống vô tuyến 5G và thế hệ tiếp theo.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

5

Điều tra, đánh giá hiện tượng dòng rip (rip current) tại các bãi tắm Khánh Hòa, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng tránh

Khoa học tự nhiên

6

Lịch sử giáo dục cách mạng ở Khánh Hòa giai đoạn 1945-1975

Khoa học xã hội và nhân văn

7

Văn học dân gian Khánh Hòa (Văn học dân gian người Việt ở Khánh Hòa)

Khoa học xã hội và nhân văn

 b) Công trình Ứng dụng công nghệ: 03 công trình

STT

Tên công trình

Lĩnh vực

1

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hotline vào vệ sinh, sữa chữa lưới điện đang mang điện

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

2

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đúc ép nóng Composite vào sản xuất vật tư cho ngành điện

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

3

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp

Khoa học y dược

 Hồng Nhung