Thông báo

Dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020

10/08/2020

THÔNG BÁO

Về việc dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Nhằm mục đích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, đồng thời tạo không khí sôi nổi, thu hút khách du lịch đến với Khánh Hòa; đồng thời thực hiện tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa Khánh Hòa. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa và Thể thao có kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020 vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 01/8/2020 tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các địa phương, các thành phố lớn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 346/TB-UBND ngày 30/7/2020 về việc quyết định dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020 vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 01/8/2020 tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Việc dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020 là sự việc không mong muốn, vì trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, nhằm đạt được mục đích đề ra, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm mục đích thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng, nhân dân, khách du lịch nên việc dừng tổ chức chương trình là cần thiết vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để biết. Đồng thời thông qua thông báo này xin chân thành cám ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời gian qua đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ và phối hợp tốt với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác chuẩn bị.

Xuân Phương