Thông báo

Hội nghị đối thoại với nông dân lần thứ 3: Vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho nông dân

23/12/2020

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân lần thứ 3 với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”. Tại công văn số 10097/VPCP-QHĐP ngày 2/12/2020 của Văn phòng Chính Phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các Bộ ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho nông dân, Thủ tướng đưa ra yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

Chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển sản xuất các sản phẩm phù hợp với các thị trường tiêu thụ. Phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động hội viên nông dân cả nước tích cực ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường cập nhật, phổ biến triển khai các công nghệ của công nghiệp 4.0 như điện toán đám mây (Cloud computing), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), xử lý dữ liệu lớn (Big data), nông nghiệp chính xác (Precicsion agriculture)… vảo sản xuât nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo, rà soát hệ thống chính sách, văn bản pháp luật để kịp thời điều chỉnh các quy định còn bất cập, chưa sát với thực tế, đồng thời bổ sung các chính sách cần thiết; hỗ trợ nông dân về đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và phát triển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ theo quy định hiện hành.

Văn bản cũng nêu rõ Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc hơn nữa đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mở rộng các kênh để lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người nông dân, các doanh nghiệp đang hoạt động trong nông nghiệp; sẵn sàng dành mọi nguồn lực và những điều kiện tốt nhất để bà con nông dân phát huy hết khả năng làm giàu cho bản thân, cũng như xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Văn bản đính kèm

Mỹ Dung