Thông báo

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021

25/02/2021

Sáng ngày 24/02 tại hội trường 46 Trần Phú, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh uỷ, Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; cùng hơn 300 đại biểu từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh.

Đ/c Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu

Tại Hội nghị đã nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày; các báo cáo tham luận của UBND huyện Khánh Sơn, Công an tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Sở y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, và xem phim tư liệu của Tổng Công ty Khánh Việt. Nhân Hội nghị, lãnh đạo tỉnh trao Trao huân chương lao động của Chủ tịch nước, cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của UBND tỉnh, và Bằng khen của UBND tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 của các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hoà; Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020 của Khối thi đua các Trường Đại học, Cao đẳng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương đánh giá cao kết quả thi đua khen thưởng của các sở, ngành, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn hạn chế: hướng dẫn triển khai phong trào thi đua khen thưởng chưa cụ thể, chưa đồng đều, việc tổ chức sơ kết chưa đổi mới, chất lượng chưa cao, nhân rộng điển hình còn ít. Để khắc phục trong thời gian tới, đồng chí đã chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Quán triệt và chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền; Thi đua phải liên tục, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển KT-XH; Thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng; Tăng cường chương trình phối hợp giữa các đơn vị để tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước.

Đ/c Nguyễn Khắc Định trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.

Đ/c Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các đơn vị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2021, kêu gọi toàn tỉnh chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tập trung triển khai 4 chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển 3 vùng kinh tế động lực, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển văn hóa - xã hội.

H. Nhung