Thông báo

Triển khai tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone

10/08/2020

Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn khẩn số 7766/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone gửi cho các sở, ban, ngành, đoàn thể; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai 10 giải pháp về ứng dụng Bluezone trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản nêu trên; trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng này để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại. Tổ chức đưa tin thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng (như: Truyền hình, phát thanh, các báo của tỉnh). Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt trên các kênh wifí công cộng, bến tàu xe, sân bay, bến cảng, phương tiện giao thông vận tải. Triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người; bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ sở giáo dục - đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng cho mình và cho người thân. Sở Du lịch chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, lưu trú, các khách sạn, nhà hàng,... trên địa bàn tỉnh phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Khách du lịch khi đến tỉnh cần được nhận ngay thông báo cài đặt Bluezone trên điện thoại.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đi từng nhà phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng; tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện đại chúng (loa phát thanh, truyền thanh cơ sở,...). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với ngành Thông tin và Truyền thông, phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Link tải công văn chi tiết./.

Xuân Phương