Thông báo

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viên, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

13/08/2020

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viên, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

Ban Chỉ đạo Cuộc thi sáng tạo ICT năm 2020 dành cho các học viên, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo tới quý học viên, quý trường, quý doanh nghiệp về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi.

Hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi có thể gửi trực tuyến trên trang Web tại địa chỉ: https://ict2020.khanhhoa.vn hoặc gửi trực tiếp về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc thi theo địa chỉ: Phòng Khoa học quân sự/ Trường Ðại học Thông tin liên lạc, số 101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại liên hệ: 0989.395.104 hoặc 0985.676.474.

Ban Chỉ đạo và các đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các cá nhân, đơn vị.

Hồng Nhung