Hoạt động Khoa học Công nghệ

Cam Ranh: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất

24/06/2021

Nhiều năm qua, TP. Cam Ranh quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ (KH-CN), nhất là ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Ứng dụng hiệu quả


Do tập quán canh tác lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số xã Cam Thịnh Tây đã dẫn đến thoái hóa đất trồng. Trong khi đó, người dân lại đem bán rẻ nguồn phân chuồng từ hoạt động chăn nuôi bò, dê, cừu. Vì thế, năm 2016, Phòng Kinh tế TP. Cam Ranh triển khai thực hiện đề tài “Mô hình ủ phân chuồng phục vụ sản xuất nông nghiệp cho đồng bào Cam Thịnh Tây”. Mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực cho việc cải tạo đất trồng. Ông Lê Văn Thảo - Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Tây cho biết, nhờ đề tài mà đồng bào dân tộc thiểu số trong xã biết cách ủ phân chuồng bón cho cây trồng làm tăng năng suất, sản lượng, cải tạo đất hoang hóa. Đến nay, mô hình vẫn được áp dụng rộng rãi trên địa bàn, nhất là tại 2 thôn Thịnh Sơn và Sông Cạn Đông, với số hộ duy trì 50 - 60%.

 

Phân loại táo tại một cơ sở ở xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh.

Phân loại táo tại một cơ sở ở xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh.


Theo ông Ngô Văn Nhẹ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Thành Nam, các đề tài liên quan đến trồng táo theo mô hình VietGAP cũng như xây dựng thương hiệu cho cây táo Cam Thành Nam đến nay vẫn được nông dân vùng chuyên canh táo áp dụng rộng rãi. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ trồng táo nhà lưới đã đem lại hiệu quả tích cực; đến nay, có hơn 90% số hộ áp dụng. Việc đầu tư nhà lưới giúp cây táo hạn chế sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao giá trị quả táo. Đến nay, 80% diện tích vùng chuyên canh táo áp dụng mô hình này, tương đương 40ha. Hội Nông dân xã Cam Thành Nam mong muốn được xây dựng mô hình trồng táo phục vụ du lịch nhằm quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị quả táo Cam Thành Nam.


Tiếp tục duy trì, nhân rộng


Hàng năm, TP. Cam Ranh xây dựng kế hoạch KH-CN gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp KH-CN nhằm phổ biến rộng rãi việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống… Giai đoạn 2016 - 2020, thành phố triển khai 2 đề tài KH-CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất thoái hóa Cam Thịnh Tây; ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng táo theo hướng VietGAP tại xã Cam Thành Nam. Ngoài ra, thành phố còn triển khai nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao như: Thâm canh lúa Đài Thơm 8 (năng suất 71 tạ/ha, nhân rộng 255ha), bắp nếp lai HN 88 (thu nhập 105 triệu đồng/ha/năm, nhân rộng 15ha); nuôi thương phẩm sò dương (lợi nhuận 100 triệu đồng/1.000m2, nhân rộng 3ha); ứng dụng chế phẩm vi sinh nuôi tôm thẻ chân trắng (năng suất 7 - 8 tạ/1.000m2) và nhiều đề tài khoa học khác.

 
Ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn ứng dụng khoa học - kỹ thuật trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp với những giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt, năng suất cao, thích hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Cam Ranh cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng quản lý thương hiệu, xây dựng đề án sản xuất theo chuỗi giá trị chất lượng đạt tiêu chuẩn; tăng cường công tác quản lý KH-CN trên địa bàn…


V.L

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/khoahoc-congnghe/202106/cam-ranh-day-manh-ung-dung-khoa-hoc-ky-thuat-trong-san-xuat-8219695/