Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hội nghị lần thứ 18 Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin KH&CN

13/10/2020

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ tổ chức, duy trì và phát triển Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN để điều tiết, phối hợp bổ sung, cập nhật và chia sẻ các nguồn tin KH&CN giữa các tổ chức thông tin - thư viện trong cả nước.

Nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của Liên hợp thư viện, đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn tin giữa các cơ quan thông tin - thư viện Việt Nam. Ngày 08/10/2020, tại TP. Nha Trang, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN.

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Khoa học và Công nghệ gồm có: Ông Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Ông Đỗ Việt Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Về phía khách mời gồm có: Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VH, TT và DL; Ông Phạm Cao Cường, Phó Giám đốc Sở KH&CN Khánh Hòa. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, sở ngành như: Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai, Quảng Trị, Thái Nguyên và Đại học Huế. Về phía Cục Thông tin KH&CN quốc gia có Ông Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia - Chủ tịch Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN. Tham dự Hội nghị còn có 120 đại biểu, đại diện cho 67 đơn vị thành viên của Liên hợp thư viện.

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại Hội nghị

Nhằm đảm bảo ngưỡng an toàn thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, từ năm 2016, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt chủ trương bổ sung tập trung CSDL ScienceDirect cho các đơn vị chủ chốt như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội và Thư viện KH&CN quốc gia. Thực hiện Đề án Phát triển nguồn tin theo Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ KH&CN, từ năm 2020 sub-consortium Science Direct mở rộng 01 đơn vị thành viên là Đại học Huế. Để đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách, đại diện cơ quan bảo trợ Liên hợp thư viện là Cục Thông tin KH&CN quốc gia và đơn vị thụ hưởng là Đại học Huế sẽ ký cam kết tham gia và khai thác sử dụng hiệu quả CSDL ScienceDirect tại Hội nghị.

Ông Đào Bá Thắng, Phó Cục trưởng và Bà Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế ký cam kết tham gia và khai thác sử dụng hiệu quả CSDL ScienceDire

Xuân Phương