Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hội nghị tập huấn “Xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hòa”

22/09/2020

Hội nghị tập huấn “Xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hòa”

Căn cứ Kế hoạch số 8177/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.  Nhằm giúp các sở, ban, ngành; địa phương; cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các Trường, Viện trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) và các nhà khoa học nắm rõ hơn về Giải thưởng và quy trình xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Sở KH&CN đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn xét tặng Giải thưởng vào ngày 18/9/2020. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; các địa phương; các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh; các Viện, Trường trung ương và địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN đóng trên địa bàn tỉnh và một số nhà khoa học.

Nội dung tập huấn gồm: Phổ biến, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về các nội dung: Kế hoạch số  8177/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa; Hướng dẫn điền các biểu mẫu.

Theo đó, Thời gian tổ chức xét tặng Giải thưởng: Tuyên truyền, phát động và nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 30/10/2020. Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở: hoàn thành trước ngày 15/12/2020.  Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh được tiến hành theo hai bước:  Hội đồng chuyên ngành tổ chức xét tặng Giải thưởng hoàn thành trước ngày 01/3/2021 và Hội đồng cấp tỉnh tổ chức xét tặng Giải thưởng hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

Tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng vào ngày 18/5/2021 nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Hội nghị tập huấn với sự tham dự của hơn 80 đại biểu

 

Ông Phạm Cao Cường – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc

            

H.Nhung