Hoạt động Khoa học Công nghệ

Họp Hội đồng tư vấn, xét duyệt đề cương đề tài: "Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”

28/06/2021

Ngày 25/6/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức xét duyệt và thông qua đề cương đề tài “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”.

Đây là đề tài được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt bổ sung 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 và đặt hàng Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chủ trì thực hiện, ThS. Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa làm chủ nhiệm đề tài.

Từ kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm dịch chiết cô đặc giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến Sào Khánh Hòa” do CN. Bùi Thị Hạnh thực hiện, được nghiệm thu và công nhận kết quả năm 2018, đề tài nghiên cứu “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa” thực hiện với các mục tiêu sau:

- Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa;

- Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho người cao tuổi từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa;

- Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa;

- Sản xuất thử nghiệm 03 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em, người cao tuổi và các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa:

+ 100 sản phẩm mẫu (10 - 20 ml/sản phẩm) dành cho trẻ em;

+ 100 sản phẩm mẫu (10 - 20 ml/sản phẩm) dành cho người cao tuổi;

+ 100 sản phẩm mẫu (10 - 20 ml/sản phẩm) dành cho các độ tuổi khác;

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở cho 03 dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em, người cao tuổi và các độ tuổi khác từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa.      

Thuyết minh đề tài được Hội đồng KH&CN thông qua để triển khai thực hiện với số điểm là 88,43.

Xuân Phương