Hoạt động Khoa học Công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix RR đề xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

11/08/2020

Ngày 07/8/2020, Hội đồng KH&CN cấp cơ sở đã họp nghiệm thu đề tài trên do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện, ThS. Lê Đặng Công Toại làm chủ nhiệm đề tài.

ề tài đã xây dựng được 03 mô hình sản xuất phân bón hữu cơ sử dụng chế phẩm sinh học Fito – Biomix RR bao gồm: 01 mô hình ủ 12 m3 vỏ quả cà phê đã tạo thành 3.840 kg phân bón hữu cơ sau 90 ngày ủ; 01 mô hình ủ từ 18 m3 rơm rạ tạo thành 3.680 kg phân bón hữu cơ sau 30 ngày ủ và 01 mô hình ủ từ 23 m3 cây lạc đã tạo thành 4.500 kg phân bón hữu cơ sau 60 ngày ủ đạt đúng các chỉ tiêu chất lượng yêu cầu. Xây dựng được quy trình xử lý phê phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ từ chế phẩm sinh học Fito – Biomix RR. Tập huấn phổ biến quy trình kỹ thuật cho hơn 120 lượt người, phát tờ rơi quy trình cho 300 lượt người.

  Việc sử dụng các chế phẩm sinh học như Fito-Biomix RR để xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân ủ hữu cơ bón cho cây trồng sẽ tận dụng sản phẩm dư thừa sau thu hoạch nhằm bổ sung phân hữu cơ tại chỗ, tiết kiệm chi phí và tạo thói quen cho người dân không đốt rơm rạ, vỏ cà phê, cây đậu  sau thu hoạch, bảo vệ môi trường, tăng độ phì cho đất và nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Kết quả đề tài đã được Hội đồng KH&CN cấp cơ sở đánh giá đạt Đạt.

Lê Hiền