Hoạt động Khoa học Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Trường Đại học Thái Bình Dương

24/03/2021

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ có buổi làm việc với Trường Đại học Thái Bình Dương, tại Sở KH&CN. Qua trao đổi về những hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, với nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có của đôi bên, hai đơn vị đã thống nhất hợp tác những nội dung sau:

Trường Đại học Thái Bình Dương:  phối hợp cung cấp danh sách và lý lịch khoa học của một số chuyên gia hiện nay của trường để trao đổi cơ sở dữ liệu chuyên gia, cập nhật chuyên gia cho tỉnh; Trong năm Trường tổ chức 02 hội thảo quốc tế mời Sở tham dự; Dự thảo thành lập “Trung tâm Giáo dục Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo” trực thuộc Trường hướng tới phối hợp triển khai một số nội dung trọng tâm do Sở chủ trì thực hiện; Tổ chức workshop về chuyển đổi số (Digital transformation) để cập nhật với các bên liên quan các thông tin mới nhất về các công nghệ mới hiện nay; Khoa CNTT của trường sẽ phối hợp với Chi Đoàn Thanh niên của Sở để tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng trình bày cho các bạn trẻ (Presentation skills); nghiên cứu, p hối hợp cung cấp thông tin cho bản tin Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Sở.

Sở Khoa học và Công nghệ: bổ sung Trường vào sách các đơn vị nhận thông tin khoa học thường xuyên; Hướng dẫn, tư vấn Trường tham gia nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh hàng năm; Mời các chuyên gia của Trường tham gia các hội thảo khoa học, hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh để tư vấn xác định nhiệm vụ, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN.

H. Nhung