Hoạt động Khoa học Công nghệ

Xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở: "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ tròn tại Khánh Hòa”

07/04/2021

Ngày 07/4/2021, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư vấn nhiệm vụ khoa học và công nghệ xét duyệt đề cương nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2021: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ tròn tại Khánh Hòa” do ThS. Võ Thị Mỹ Dung làm chủ nhiệm nhiệm vụ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong hồ tròn phù hợp tại Khánh Hòa; Tập huấn, nhân rộng kết quả mô hình cho người dân.

Kết quả dự kiến: Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng trong hồ tròn, năng suất đạt 1,2 tấn/500 m3/vụ (24 tấn/ha/vụ) tỷ lệ sống >80%, kích cỡ thương phẩm 70 – 80 con/kg, FCR<=1,2; 01 mô hình nuôi tôm thể chân trắng trong hồ tròn (quy mô 02 hồ tròn nuôi thương phẩm kích cỡ 500 m3, 01 mô hình nuôi kích cỡ 100 m3), tôm khỏe mạnh đạt kích cỡ thu hoạch 70 – 80 con/kg, tỷ lệ sống >80%; 2.4 tấn tôm nuôi thương phẩm khỏe mạnh, đạt kích cỡ 70 – 80 con/kg; 02 lớp tập huấn, nhân rộng kết quả mô hình cho 50 hộ dân;

Thuyết minh đề tài được Hội đồng KH&CN cấp cơ sở thông qua để triển khai thực hiện với số điểm là 78,7. Thời gian thực hiện dự kiến 15 tháng.

Lê Hiền