34.0 °C
Độ ẩm: 59 %
Sức gió: 26 km/h
Liến kết web  

chuyên mục được xem nhiều nhất  
KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP: 62131 Lượt
lượt truy cập  
Tra cứu văn bản  
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Năm
Ngày phát hành
Đến
Số ký hiệu
Trích yếu
Lĩnh vực

Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
108/2017/NĐ-CP20/09/2017 Nghị định về quản lý phân bón
1749/QĐ-UBND08/07/2014 Tổ chức hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa
323/QĐ-UBND29/01/2013 Thành lập Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa
35/2012/QĐ-UBND25/10/2012 Quyết định ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận bút đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hoà.
13/2012/TT-BKHCN26/06/2012 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
328/BKHCN-KHTC18/02/2011 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KHCN năm 2012
275/QĐ-UBND25/01/2011 Quyết định Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2441/QĐ-TTg31/12/2010 Phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020
67/NQ-CP24/12/2010 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
17/2010/TT- BKHCN03/12/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định tạm thời về việc xây dựng và quản lý Dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ - BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
62/2010/QĐ-TTg15/10/2010 Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg Về việc không thu hồi kinh phí do nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm
1831/QĐ-TTg01/10/2010 QĐ 1831/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 01/10/2010 V/v phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015
96/2010/NĐ-CP20/09/2010 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
96/2010/NĐ-CP20/09/2010 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
08/2010/TT-BKHCN22/07/2010 Thông tư hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
80/2010/NĐ-CP14/07/2010 Nghị định số 80/2010/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
63/2010/NĐ-CP08/06/2010 Nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
76/2010/TT-BTC17/05/2010 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
04/2011/TT-BKHCN20/04/2010 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
02/2010/TT-BKHCN18/03/2010 Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
12


Giấy phép số: 12/GP - STTTT, ngày 07 tháng 07 năm 2016
Chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Bảo Quốc
Địa chỉ: Khu liên cơ 1, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583. 822276 - Fax: 0583. 822276
Email: ttudtbkhcn@khanhhoa.gov.vn