Video

Quản lý bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học

07/04/2021

Bọ cánh cứng hại dừa được phát hiện vào tháng 4 năm 1999, sau đó đã lây lan rất nhanh thành dịch ở nhiều tỉnh thành phía Nam và miền Trung.