Video

Rau an toàn Vĩnh Phúc lan tỏa theo hướng hữu cơ

15/07/2020

Hàng nghìn hecta rau của tỉnh Vĩnh Phúc thực sự đảm bảo an toàn. Nông nghiệp theo hướng hữu cơ đang lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương này.