Video

Sản phẩm lúa gạo quốc gia BT09 có gì đặc biệt mà người dân ưa chuộng?

15/07/2020

Gạo BT09 để 6 tháng sau khi thu hoạch, lúc nấu cơm vẫn có mùi thơm nhẹ và rất dẻo.