Kỹ Thuật Lâm Nghiệp

Sản xuất thử nghiệm rượu cao độ từ mật hoa cây dừa

Mật hoa dừa có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe con người và các sản phẩm chế biến từ mật hoa dừa cũng đa dạng và được sản xuất thương mại ở một số nước trồng...


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây muồng đen

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây muồng đen


Kỹ thuật trồng cây bời lời đỏ

Cây bời lời đỏ là cây gỗ trung bình, thân thẳng, tán gọn, ít cành, cao 30 – 35 m, đường kính từ 40 – 60 cm.


Một số kỹ thuật trồng cây dẻ ván ghép

Một số kỹ thuật trồng cây dẻ ván ghép


Chú trọng phát triển rừng sản xuất

Với diện tích đất lớn nên huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) khuyến khích người dân phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhất là trồng keo.


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trám đen

Thân thẳng, gốc hơi có múi, phân cành khá cao khi mọc trong rừng tự nhiên, nếu mọc ngoài bìa rừng hoặc nơi trống phân cành khá sớm.


Kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp trên đất khô hạn ven biển miền Trung

Phương thức canh tác nông - lâm kết hợp với nhiều mô hình có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương còn gặp nhiều khó khăn.