Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.


Việc học tập và làm theo gương Bác: Lan tỏa sâu rộng, hiệu quả

Năm 2022, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đạt được những kết quả...


Tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống (*)

(Phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII)


Tuyên truyền về bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước.


Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 02/6/2021 của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm...


Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Ngày 27/9/2021, Chi bộ Sở KH&CN tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...


Tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/DUK, ngáy 12/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ...


Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Sáng 20/7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bắt đầu chương trình làm việc theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.


Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng nay, 5/7, tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.


Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và...


Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.