Thông báo

Hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh

07/10/2022

Ngày 18/7/2022, Bộ Công an chính thức công bố và đưa vào sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trên điện thoại thông minh.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

 

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), do Bộ Công an phát triển.

Ứng dụng định danh điện tử có giá trị thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích công dân số, chính phủ số, xã hội số. Như vậy, tài khoản định danh điện tử có thể thay thế thẻ căn cước công dân gắn chip vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế....

Xem tài liệu Hướng dẫn kích hoạt Tài khoản định danh điện tử