Thông báo

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Chủ tích Ủy ban nhân dân tỉnh “Toàn dân đăng ký và sử dụng Tài khoản Định danh điện tử (VNeID)”

12/06/2023

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, hiện nay Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và khai thác những lợi ích mà chính bản thân lẽ ra được thụ hưởng, thể hiện qua số lượng người dân đăng ký kích hoạt Tài khoản Định danh điện tử đang rất thấp.

Với truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên của người dân Khánh Hòa, Chủ tích Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động... Hãy tích cực hưởng ứng tháng hành động đăng ký Tài khoản Định danh điện tử, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ỨNG DỤNG VNEID VÀ CÁC THÔNG TIN, GIẤY TỜ TÍCH HỢP TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

1. Bước 1: Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 và bật chức năng “Xác minh ứng dụng qua QR code” trong mục “Cá nhân”.

2. Bước 2: Công dân quay lại “Trang chủ” để tạo QR code định danh điện tử.

* Lưu ý: Mã QR code chỉ có hiệu lực trong vòng 01 phút. Hết 01 phút, công dân phải thực hiện tạo lại mã QR code.

3. Bước 3: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, sau đó thực hiện quét mã QR code của công dân ở Bước 1 để xác định ứng dụng VNeID của công dân là thật hay giả. Kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi quét mã QR code.

4. Bước 4: Sau khi chứng minh ứng dụng VNeID của mình là ứng dụng do Bộ Công an phát triển, công dân có thể sử dụng chức năng hiển thị thông tin, giấy tờ tích hợp của mình trong mục “Ví, giấy tờ” để xuất trình cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính

Xuân Phương