Thông báo

Kế hoạch Phát động và triển khai Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19”

12/08/2021

               Thực hiện Công văn số 7579/KH-BCĐ ngày 09/8/2021 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19”, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành kế hoạch số 1053/SKHCN-VP ngày 11/8/2021 về phát động và triển khai Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19” tại Sở Khoa học và Công nghệ.

                Nội dung chính gồm:

                - Mở chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, vận động CCVCNLĐ và quần chúng Nhân dân trên các kênh thông tin của Sở: trang thông tin điện tử Sở, tam nông, các trang fanpage Công đoàn cơ sở, Chi đoàn, facebook cá nhân để nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19; nắm vững, nâng cao y thức tự giác chấp hành nghiêm các quy đinh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

                - Tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Phong trào; thông tin kịp thời và đầy đủ về kết quả xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

                - Kêu gọi tinh thần “tương thân, tương ái”, “nhường cơm, xẻ áo”, dùm bọc lẫn nhau trong cơ quan, đơn vị. Vận động, kêu gọi sự chung tay chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của các đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, trong khả năng của mình, tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp, ủng hộ vật chất và tinh thần, tąo thêm nguồn lực để cùng Đảng và Nhà nước tập trung phòng chống dịch.

                Sở KH&CN sẽ tổ chức Lễ phát động bằng hình thức Hội nghị trực tuyến (qua Zoom meeting) vào lúc 14h00' ngày 12/8/2021.

                 Nội dung chi tiết kế hoạch, tại đây./.

                                                                                                                                                                                H.Nhung