Thông báo

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Truyền thông về Bình đẳng giới đến năm 2030

03/08/2022

Thực hiện Quyết định sổ 1790/QĐ-TTg ngày 23/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; Kế hoạch số 6088/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng Kế hoạch số 1133/KH-SKHCN ngày 01/8/2022 thực hiện Chương trình Truyền thông về Bình đẳng giới đến năm 2030.

Mục đích của Kế hoạch:

Triển khai hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới; tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện bình đẳng giới; thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảm bảo hàng năm có hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đắng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đơn vị truyền thông cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉsố về giới trong truyền thông; các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

Công tác truyền thông về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phù hợp với điều kiện hiện tại của Sở KH&CN.

Xem chi tiết Kế hoạch số 1133/KH-SKHCN./.

Xuân Phương