Thông báo

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” trên Trang fanpage Cồng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2022

24/01/2022

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch số 690/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi ảnh Check in Nha Trang - Khánh Hòa trên fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Mục địch của cuộc thi nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế, truyền tải tình yêu khám phá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa của du khách bốn phương. Thông qua cuộc thi nhằm góp phần vào hoạt động kích cầu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cổ vũ, động viên nỗ lực kích hoạt lại hoạt động của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; khu, điểm du lịch trong điều kiện “bình thường mới”.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây./.