Thông báo

Kết nối và chia sẻ thông tin với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Quốc gia

24/07/2023

Truy xuất nguồn gốc những năm gần đây đã từng bước góp phần chuyển đổi số trên thực tế doanh nghiệp, hỗ trợ quản trị nội bộ nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tạo cơ sở dữ liệu được cập nhật và bổ sung theo thời gian thực giúp thống kê báo cáo chính xác phục vụ hiệu quả cho việc xây dựng và thực thi chiến lực, chính sách, kế hoạch. Bên cạnh đó, truy xuất nguồn gốc còn giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế thương hiệu, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã hoàn thành xây dựng Cổng thông tin Truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia (gọi tắt là Cổng thông tin TXNG SPHH quốc gia), đảm bảo quy trình của truy xuất nguồn gốc theo chuẩn quốc tế phải đảm bảo các yếu tố : một bước trước một bước sau – đủ thành phần dữ liệu chính – minh bạch và có sự tham gia đầy đủ của các bên tham gia chuỗi cung ứng.

Hiện nay, Cổng thông tin TXNG SPHH quốc gia đang được vận hành chạy thử (tại địa chỉ https://truyxuatnguongoc.gov.vn/trang-chu.html) và sẵn sàng để kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các thành phần tham gia kết nối, chia sẻ; để tạo ra việc liên kết thông tin của chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa, tạo cầu nối đưa sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài một cách thuận lợi, nhanh chóng, tăng cường hội nhập quốc tế.

Đồng thời, mục tiêu của Cổng thông tin TXNG SPHH quốc gia hướng tới vấn đề: thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, từ đó đảm bảo kết nối giữa các hệ thống truy xuất của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, cổng thông tin cũng hướng tới việc kết nối quốc tế để hỗ trợ cho việc xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa.

Để hỗ trợ việc kết nối hệ thống, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của các bộ chuyên ngành, địa phương, doanh nghiệp với Cổng thông tin TXNG SPHH quốc gia, Bộ KHCN đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin TXNG SPHH quốc gia.

Sở KHCN thông tin đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đang vận hành thực hiện các giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, nếu có nhu cầu kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin TXNG SPHH quốc gia, thì tổ chức nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại tài liệu được cung cấp theo địa chỉ: https://truyxuatnguongoc.gov.vn/tailieu-huongdan.html. Trong quá trình thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu, nếu có khó khăn trong và vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ KHCN; địa chỉ: Số 08 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; E-mail: msmv@nbc.gov.vn; Hotline: 0868.411.368) để được hướng dẫn thực hiện.

Mỹ Linh