Thông báo

Ký kết chương tình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan quản lý nhà nước

02/03/2022

Ngày 24/2/2022, tại hội trường Ủy ban nhân tỉnh (UBND) tỉnh Khánh Hòa, đã diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Tham dự hội nghị ký kết có: đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Phước Thiều - Phó vụ trưởng Cơ quan thường trực tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Hữu Hoàng - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Hữu Thọ - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh uỷ; cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng UBND tỉnh; giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các Sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Lao động thương binh và xã hội, Thông tin và Truyền thông. Mục đích của các chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm về các lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo gắn với mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT - XH. Phối hợp chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các Sở, ngành trên lĩnh vực khoa giáo theo Quy chế 238 của Ban Bí thư khoá XII, đồng thời tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ đối với lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Hình 1: Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan quản lý nhà nước

Hình 2: Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Lê Hữu Thọ ký kết hợp tác chương trình với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành

Hồng Nhung