Thông báo

Ninh Hòa: Khuyến cáo cẩn trọng với rầy nâu hại lúa

28/02/2024

Theo thông báo của Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật Ninh Hòa, qua công tác điều tra và dự tính dự báo, đơn vị đã phát hiện rầy nâu xuất hiện và gây hại 65ha lúa giai đoạn trổ - đỏ đuôi vào trung tuần tháng 2-2024. Mật độ phổ biến 200 - 500 con/m2, cục bộ cao từ 1.000 đến 2.000 con/m2 tại các xã: Ninh Quang, Ninh Thân, Ninh Trung, Ninh Đông, Ninh Phụng, Ninh Hưng, Ninh Xuân…

Trong thời gian tới, với tình hình thời tiết nắng nóng, rầy trưởng thành bắt đầu di trú từ trà lúa chuẩn bị thu hoạch cuối tháng 2 sang đẻ trứng cộng với rầy cám nở tại chỗ sẽ làm phát triển và gia tăng mật số từ đầu tháng 3 kéo dài đến giữa tháng 4-2024 trên lúa giai đoạn trổ, ngậm sữa, chắc xanh, đỏ đuôi.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo đối với lúa đỏ đuôi, khi phát hiện rầy mật độ cao có thể cho thu hoạch sớm 5 - 7 ngày so với dự kiến. Đối với lúa giai đoạn trổ, ngậm sữa, chắc xanh, nông dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện rầy nâu và có các giải pháp phòng trừ theo hướng dẫn, không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

Được biết, vụ lúa đông xuân 2023 - 2024, nông dân thị xã Ninh Hòa xuống giống được 8.923ha. Trong đó trà 1: 4.630ha đang ở giai đoạn: trổ, ngậm sữa, chắc xanh, đỏ đuôi; 4.293ha trà 2 đang ở giai đoạn: đứng cái, làm đòng. Cơ cấu giống chủ yếu là: ML43, ML202, ML214, Đài thơm 8, ANS1, TBR97.

C.Đ

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202402/ninh-hoakhuyen-cao-can-trong-voi-ray-nau-hai-lua-a8d3bc1/