Thông báo

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

17/02/2022

Sáng ngày 14/2/2022, đồng chí Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đồng chí đã tặng bó hoa tươi thắm và gửi lời chúc mừng năm mới đến với tập thể lãnh đạo công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ. Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về kết quả quản lý và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Lê Hữu Hoàng đánh giá “Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ thời gian qua đã không ngừng phấn đấu, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kết quả cải cách hành chính tốt. Những kết quả đạt khoa học và công nghệ được là động lực mạnh mẽ, nâng cao hàm lượng trí thức khoa học và công nghệ, công tác quản lý nhà nước chặt chẽ hơn, gắn kết khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với tất cả cách ngành lĩnh vực trong toàn tỉnh”.

Tại buổi làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ cũng báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nội dung trong tình hình mới, đồng chí Lê Hữu Hoàng đã chỉ đạo “Sở Khoa học và Công nghệ cần chuẩn bị đầy đủ về năng lực và điều kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, tập trung tham mưu, triển khai những vấn đề sau: tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như kinh tế biển, du lịch, thương mại…; tập trung tham mưu thực hiện tốt chương trình công tác năm của UBND tỉnh; đẩy mạnh cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ có hàm lượng, chất lượng cao, đánh giá tính ứng dụng thực tiễn của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở; tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư công; tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết số 09-NQ/TW để tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ, chương trình có tính đột phá về khoa học và công nghệ đưa khoa học và công nghệ lên tầm cao mới.

H.Nhung