Thông báo

Quyết định về công tác cán bộ

03/06/2021

Sáng ngày 31/5/2021, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đối với bà Lê Vinh Liên Trang, theo đó, bà Lê Vinh Liên Trang được giao tiếp nhận và phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) kể từ ngày 01/6/2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân đã thay mặt Lãnh đạo tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của ông Huỳnh Kỳ Hạnh đối với sự phát triển của ngành khoa học công nghệ, qua những chương trình hành động về khoa học công nghệ, những sách phát triển, những tri thức, chất xám của toàn ngành khoa học công nghệ… góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh.

Qua đó, Chủ tịch tỉnh cũng chúc mừng tập thể Sở Khoa học và Công nghệ, và cá nhân bà Lê Vinh Liên Trang, tin tưởng đội ngũ lãnh đạo Sở KH&CN đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục khẳng định vai trò vị trí khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhất là công nghệ cao vào vai trò đột phá đối với sự phát triển KT - XH tỉnh trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định giao nhiệm vụ cho Bà Lê Vinh Liên Trang

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao quyết nghỉ hưu cho Ông Huỳnh Kỳ Hạnh

H. Nhung