Thông báo

Tham gia và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022

07/06/2022

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là Giải thưởng thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức và được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Đây là giải thưởng tôn vinh các tổ chức được thành lập tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt Nam có sự đổi mới, đóng góp xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm hiện thực hoá khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 gồm 05 hạng mục:

- Hạng mục 1: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu - Trao cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.

- Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc - Trao cho các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã c quá tr nh ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô h nh quản lý, sản xuất, inh doanh, chuyển đổi số thành công.

- Hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc - Trao cho cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

- Hạng mục 4: Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng - Trao cho tổ chức được thành lập tại Việt Nam; có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt; người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam sở hữu giải pháp công nghệ số mang tới hiệu quả cao cho người thiệt thòi về năng lực, người có sức mua thấp, cho những hoạt động, sự kiện, phong trào có ý nghĩa xã hội cao, có tính nhân văn sâu sắc.

- Hạng mục 5: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp nước ngoài - Trao cho tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân taii Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, góp phần xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách tại Việt Nam.

Thông tin liên quan về Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 xem chi thiết tại địa chỉ: https://vda.com.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét đăng ý tham gia và đề cử tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý tham gia Giải thưởng. Thông tin đăng ý tham gia hoặc đề cử tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (bản mềm gửi qua địa chỉ thư điện tử: cnttbcvt.stttt@khanhhoa.gov.vn) trước ngày 20/6/2022 để tổng hợp, gửi Hội Truyền thông số Việt Nam tổng hợp. Đồng thời, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia hoặc được đề cử tham gia Giải thưởng thực hiện nộp hồ sơ đến ngày 15/7/2022 bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://vda.com.vn.

Đính kèm mẫu Đăng ký/Đề cử tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam./.

Xuân Phương