Thông báo

Thông báo đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022

28/03/2022

Giới thiệu về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG):

GTCLQG là Giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng để tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp (DN) tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (APQO).

Trãi qua hơn 25 năm hoạt động, GTCLQG ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất chất lượng trong hai thập niên vừa qua, góp phần nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững, giúp nâng tầm hội nhập với khu vực và thế giới của DN Việt Nam.

Tính đến năm 2021, trên cả nước đã có 2.030 lượt DN được Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG, trong đó có 280 lượt DN được tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và có 52 lượt DN đạt được Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong những năm gần đây, đã có nhiều DN tích cực tham tham gia và Giải thưởng; điển hình từ năm 2015 đến nay đã có 07 lượt DN đạt Giải thưởng, trong đó: 02 lượt DN đạt GTCLQG, 03 lượt DN đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 02 lượt DN đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương.

Quan cảnh buổi lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 và 2020

Điều kiện và quyền lợi tham dự GTCLQG:

Về điều kiện tham dự GTCLQG:

DN có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm tham dự.

Đối với DN đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, ngoài các điều kiện nói trên, thì sau 02 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Về Quyền lợi của DN  tham gia, đạt GTCLQG:

- GTCLQG được xây dựng dựa trên một hệ thống các giá trị cốt lõi, do đó việc tham dự GTCLQG giúp DN tham gia nhìn nhận lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến năng suất và chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- DN đạt GTCLQG được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ của các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; được ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng; được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình; được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, hàng hóa, ấn phẩm của DN; được các bộ, ngành và tỉnh xem xét để khen thưởng theo quy định.

- DN đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ  đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, 20 DN đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia xuất sắc nhất sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, lựa chọn để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022:

Thành phần hồ sơ nộp tham dự GTCLQG:

- Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022 (theo mẫu);

- Báo cáo giới thiệu chung về DN (theo mẫu);

- Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG (theo mẫu);

- Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao y bản chính, có ký tên và đóng dấu của DN), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;

- Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính, có ký tên và đóng dấu của DN);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính, có ký tên và đóng dấu của DN);

- Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính, có ký tên và đóng dấu của DN);

- Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của DN), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong 03 năm gần nhất (nếu có).

(Thành phần hồ sơ, mẫu bảng đăng ký và mẫu Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG được cung cấp trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: www.dostkhanhhoa.gov.vn tại Chuyên mục: T.chuẩn - Đ.lường - C.lượng/Giải thưởng chất lượng quốc gia; hoặc Website của Văn phòng GTCLQG tại địa chỉ: http://giaithuong.org.vn/tai-lieu/)

Kinh phí tham dự GTCLQG năm 2022:

DN tham gia GTCLQG năm 2022 không phải nộp phí cho hoạt động tham gia, xét thưởng GTCLQG.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022:

- DN nộp Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022 về Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Khánh Hòa trước ngày 10/4/2022.

- DN nộp đầy đủ hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 cho Hội đồng sơ tuyển GTCLQG năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa trước ngày 20/5/2022.

Sau khi nhận được Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022 của DN, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cử công chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cách thức viết báo cáo, lập hồ sơ tham dự; đồng thời thông tin, hỗ trợ DN tham gia tập huấn nghiệp vụ GTCLQG do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

(thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa)

Địa chỉ: số mới 37 đường Hùng Vương, Thành phố Nha Trang

Điện thoại: 0258 3524274, 0258 3522555 - Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn

Rất mong sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của Quý DN./.

Phạm Thị Lan