Thông báo

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng ứng dụng PC-Covid khai báo y tế, quét mã QR địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

29/12/2021

Ngày 24/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 3514/STTTT-TTCNTT&DVHCCTT về việc đẩy mạnh sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR phục vụ phòng, chống Covid-19.

Qua công tác theo dõi, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy nhờ có sự vào cuộc tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, tỉ lệ thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR (QR code) phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã có nhiều chuyển biến khá tích cực. Tính đến ngày 24/12/2021, tổng số PC-Covid có số điện thoại trên địa bàn tỉnh là 605.710, tỷ lệ PC-Covid có số điện thoại/số smartphone đạt 68,08%, tỷ lệ PC-Covid có số điện thoại/dân số 49,20%, xếp thứ 8/63 tỉnh/thành phố. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ đã triển khai thực hiện việc tạo và quét mã QR (gần 85.000 mã QR địa điểm được tạo). Việc cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế điện tử và thực hiện quét mã QR có vai trò hết sức quan trọng trong tình hình thích ứng với dịch bệnh hiện nay, giúp cho việc truy vết các ca nhiễm, ca nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được nhanh, chóng, thuận lợi, qua đó triển khai kịp thời các biện pháp xử lý, phòng ngừa.

Xem chi tiết Công văn./.

Xuân Phương