Thông báo

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai

07/05/2021

Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QB-TTg lấy tuần lễ từ ngày 15 - 22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (Tuần lễ Quốc gia).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại Công văn số 45/TWPCTT ngày 26/4/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai;

Ban Chỉ huy PCTT va TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 với một số nội dung cụ thể đính kèm chi tiết trong công văn.

Đính kèm chi tiết Công văn./.