Thông báo

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 202

18/02/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch số 1199/KH-UBND ngày 14/02/2022 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Mục đích của kế hoạch nhằm: Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạp dụng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập; Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc cộng đồng; Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam các hoạt động phong phú, đa dạng, nhưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính văn hóa - giáo dục cao, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Xem chi tiết kế hoạch tại đây./.

Xuân Phương