Thông báo

Triển khai các hoạt động, truyền thông Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3/2022

26/04/2022

Thực hiện Công văn số 490/BVTW-DAPCL ngày 08/3/2022 của Bệnh viện Phổi Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức Chiến dịch truyền thông nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3/2022; theo đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 1197/TTr-SYT ngày 21/3/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện chiến lược phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động truyền thông Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3/2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đính kèm Công văn./.

Xuân Phương