Thông báo

Triển khai đề tài: Ứng dụng mô hình điện mặt trời áp mái tại trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa

04/10/2021

Theo thống kê từ Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa, tổng sản lượng điện tiêu thụ của khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đạt mức 100,9 triệu kWh/năm, áp dụng biểu giá bình quân tại cấp điện áp dưới 6 kV cho hai khối trên ở mức 1.836 đ/kWh, thì ngân sách nhà nước phải chi trả đạt mức 183,63 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, mật độ năng lượng bức xạ mặt trời của Khánh Hòa trong khoảng 4,5 đến 4,9 kWh/m2/ngày và số ngày nắng trung bình khoảng 2.200 đến 2.500 giờ/năm. Với chủ trương, chính sách đúng định hướng, điều kiện ứng dụng công nghệ quang điện phù hợp, kết hợp với các dự án điện mặt trời đã và đang triên khai trên địa bàn tỉnh, có thể khẳng định Khánh Hòa là tỉnh phát triển mạnh về lĩnh vực năng lượng tái tạo trong thời gian tới. Như vậy, việc nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp xây dựng mô hình điện mặt trời áp mái tại trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa, nhằm làm luận cứ tin cậy cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận thông tin trước khi tiến hành dự án điện mặt trời nói chung và điện mặt trời áp mái nói riêng.

Do đó, ngày 14/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020, và đặt hàng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa chủ trì thực hiện. Ngày 22/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện, thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh “Ứng dụng mô hình điện mặt trời áp mái tại trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa”, đề tài do Thạc sĩ Lê Xuân Hải – Phó Trưởng phòng Đào tạo, Tập huấn và Phát triển thị trường khoa học công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa làm chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện là 18 tháng, từ tháng 10/2021 đến hết tháng 3/2023. Tổng kinh phí được được phê duyệt: 874,658 triệu đồng, trong đó kinh phí sự nghiệp khoa học cấp: 874,658 triệu đồng, đề tài thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần với kinh phí khoán là 340,004 triệu đồng.

Đề tài được triển khai với 3 nội dung chính, gồm: (1) Khảo sát, đánh giá hiện trạng, tiềm năng khai thác điện mặt trời tại các trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa; (2) Xây dựng 01 mô hình điện mặt trời kết nối lưới điện phù hợp với hệ thống được cố định theo hướng và xoay, thử nghiệm tại Sở KH&CN; (3) Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô hình điện mặt trời nối lưới phù hợp cho các cơ quan quản lý nhà nước./.

Thái Lâm