Thông báo

Tuyên truyền các món ăn, đặc sản Khánh Hòa được chọn vào Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2021 - 2022)

22/09/2022

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và Ban điều hành Hành trình tìm kiếm và quảng bá các giá trị đặc sản, ẩm thực Việt Nam năm 2021 - 2022, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã ban hành Quyết định số 32/KLVN-TOP/2022 ngày 20/8/2022 về việc xác lập Top 100 Món ăn Đặc sản và Top 100 Đặc sản Quà tặng nổi bật của 63 Tỉnh/Thành phố Việt Nam (Lần V năm 2021 - 2022) trong Hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam.

Theo Quyết định nêu trên đã công nhận:

- Các món ăn: Bún sứa Nha Trang và Bún mực Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa được chọn vào Top món ăn đặc sản Việt Nam (2021 - 2022).

- Các đặc sản: Yến sào Khánh Hòa và Bánh tráng xoài Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa được chọn vào Top 100 đặc sản Việt Nam (2021 - 2022).

Các món ăn, đặc sản được công nhận đánh giá theo Bộ tiêu chí công bố giá trị Ẩm thực, Đặc sản Việt Nam.

Quyết định số 32/KLVN-TOP/2022 ngày 20/8/2022 của Hội Kỷ lục gia Việt Nam về việc xác lập Top 100 món ăn đặc sản và Top 100 đặc sản quà tặng nổi bật của 63 tỉnh/thành phố Việt Nam (Lần V năm 2021 - 2022) trong hành trình tìm kiếm quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam).

Xuân Phương