Thông báo

Tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và rùa biển tại tổ dân phố Bích Đầm

24/02/2023

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang vừa tổ chức hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và rùa biển vịnh Nha Trang cho phụ nữ tổ dân phố Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang).

Quang cảnh buổi tuyên truyền
Quang cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, đại điện Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã giới thiệu về đặc tính, tầm quan trọng của rùa biển, bãi rùa đẻ trong vịnh Nha Trang và hướng dẫn người dân liên hệ, cứu hộ rùa gặp nạn; tác động của rác thải nhựa đến sinh vật biển... Bên cạnh đó, dịp này, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang phối hợp với Viện Công nghệ sinh học và môi trường (Trường Đại học Nha Trang) tập huấn về phân loại rác thải, hướng dẫn quy trình ủ phân vi sinh từ rác hữu cơ, tặng men vi sinh và thùng ủ rác hữu cơ cho 10 hộ gia đình tại Bích Đầm để triển khai mô hình nhằm hướng đến giảm thiểu rác thải trong cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang xanh - sạch - đẹp.

Hướng dẫn người dân các bước ủ phân từ rác hữu cơ
Hướng dẫn người dân các bước ủ phân từ rác hữu cơ

Đây là một trong những hoạt động truyền thông được Ban Quản lý Vịnh Nha Trang hợp tác với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) nhằm thực hiện mục tiêu bảo tồn rùa biển và bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng.

VĨNH THÀNH

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202302/tuyen-truyen-ve-bao-ve-moi-truong-da-dang-sinh-hoc-va-rua-bien-tai-to-dan-pho-bich-dam-8276652/