Thông báo

Tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”

14/06/2023

Thực hiện Công văn số 1296/VNNIC ngày 29/5/2023 của Trung tâm Internet Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền về chính sách ưu đãi mới trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp tuyên truyền chính sách ưu đãi về tên miền quốc gia “.vn” như sau:

- Phổ biến các nội dung cơ bản của Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP). Trong đó, tập trung tuyên truyền điểm mới của Thông tư là chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tạo điều kiện, khuyến khích người dân, doanh nghiệp khai thác các giá trị của việc sử dụng tên miền “.vn” gắn với các dịch vụ số để phát triển kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam an toàn, bền vững. Xem nội dung chi tiết Thông tư tại địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-20-2023- TT-BTC-quan-ly-va-su-dung-phi-duy-tri-su-dung-ten-mien-va-dia-chi-Internet563660.aspx.

- Thông tin chính sách ưu đãi về tên miền quốc gia “.vn”, đặc biệt là các chính sách ưu đãi đối với nhóm tên miền “.id.vn” (dành cho cá nhân đặc biệt là sinh viên), “biz.vn” (dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh) quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính để người dân, doanh nghiệp biết, đăng ký sử dụng khi có nhu cầu. Cụ thể:

+ Giảm sâu lệ phí đăng ký tên miền đối với hầu hết các đuôi tên miền “.vn” từ 50 - 91,6%, giảm từ 30 - 33% phí duy trì tên miền một số đuôi tên miền “.vn”.

+ Kể từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 31/12/2025, không thu phí, lệ phí trong 02 năm đầu đối với công dân có độ tuổi 18 - 23 trong đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.id.vn”.

+ Không thu phí, lệ phí trong 02 năm đầu khi đăng ký tên miền “.biz.vn” đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 01 năm, hộ kinh doanh.

+ Người dân có thể chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền mới như “ai.vn” (lĩnh vực trí tuệ nhân tạo), “id.vn” (thương hiệu cá nhân trực tuyến), và “io.vn” (lĩnh vực công nghệ số, ứng dụng số).

- Tuyên truyền về Dự án “Khởi tạo định danh số cùng tên miền” do Trung tâm Internet Việt Nam chủ trì thực hiện gồm những chính sách ưu đãi đặc biệt trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” và dịch vụ số. Tài liệu truyền thông về Dự án được cập nhật tại địa chỉ https://tenmien.vn (chọn mục “Chương trình đặc biệt”).

Đính kèm theo Công văn số 1296/VNNIC ngày 29/5/2023 của Trung tâm Internet Việt Nam ./.  

Xuân Phương