Hoạt Động Khuyến Nông

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Vạn Ninh: Dồn lực để về đích đúng mục tiêu

16/12/2022

Huyện Vạn Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả cao Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), với mục tiêu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM.

Những kết quả tích cực


Để nâng cao hiệu quả sản xuất lúa cho người dân, huyện đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất một số giống lúa mới như: ANS1, TBR97, Đài thơm 8... Đây là những giống lúa thích ứng tốt với điều kiện khí hậu, kháng bệnh tốt, cho năng suất từ 7 đến 10 tấn/ha; hạt gạo dẻo, thơm và được thương lái thu mua với giá cao hơn so với lúa truyền thống từ 700 - 800 đồng/kg. Bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú) cho biết: “Gia đình tôi có 2,5ha đất ruộng, trước đây chủ yếu trồng lúa truyền thống, năng suất chỉ đạt từ 5 đến 6 tấn/ha. Từ ngày tôi chuyển sang trồng giống lúa mới TBR97, năng xuất đạt 9 tấn/ha. Giống lúa TBR97 kháng bệnh tốt, đặc biệt trồng được trên đất ruộng bị nhiễm phèn. Không chỉ vậy, nhờ thực hiện chương trình NTM, kênh mương tưới tiêu được kiên cố hóa, đường bê tông ra tận ruộng, giao thông liên thôn, liên xã được cứng hóa, đời sống người dân được nâng cao…”.

 

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa trên địa bàn huyện Vạn Ninh.


Theo đánh giá của UBND huyện, sau 11 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, hạ tầng của huyện được đầu tư nâng cấp đồng bộ, diện mạo nông thôn nhiều thay đổi; công tác hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường được quan tâm đầu tư đúng mức... Nhờ đó, đến cuối năm 2022, toàn huyện có 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020.


Tuy nhiên, đối chiếu theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, toàn huyện chỉ có xã Vạn Long đạt 19/19 tiêu chí, còn lại các xã đều chưa đạt. Điều này là do bộ tiêu chí mới bổ sung thêm một số nội dung và tiêu chuẩn cao hơn so với giai đoạn trước. Theo bộ tiêu chí mới, huyện chỉ đạt 3/9 tiêu chí…


Tập trung nguồn lực


Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, hiện nay, địa phương đã xây dựng đề án xây dựng huyện đến năm 2025 đạt chuẩn NTM. Do đó, huyện sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và huy động các nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, huyện tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn phù hợp, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, hình thành NTM thông minh, bền vững; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị; bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.


Để đạt được những mục tiêu đề ra, toàn huyện tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển thực tế của từng giai đoạn; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông toàn huyện đảm bảo đạt chuẩn, kết nối với mạng lưới giao thông liên vùng, liên kết các khu dân cư với khu vực sản xuất. Trong đó, đầu tư bê tông hóa 89 công trình đường liên thôn - xóm và trục đường chính nội đồng với chiều dài hơn 43km; cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi theo quy hoạch; duy tu, nâng cấp hệ thống điện nông thôn đảm bảo kỹ thuật, người dân được sử dụng điện lưới. Đặc biệt, hoàn thành hệ thống điện mặt trời cho các thôn đảo: Ninh Tân, Ninh Đảo, Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh).


Bên cạnh đó, huyện chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với chế biến sản phẩm để nâng cao giá trị, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân; huy động các nguồn lực hỗ trợ xóa 32 nhà tạm cho hộ nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn huyện không còn nhà tạm, dột nát; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo để đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%.


Huyện cũng sẽ hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ chuẩn hóa về giáo dục, trong đó nâng cấp, bổ sung trang thiết bị học tập cho 52 trường học; duy trì, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo công tác khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân; huy động nguồn lực để xây dựng, nâng cấp các công trình văn hóa - thể thao cho các xã, thôn chưa có hoặc chưa đạt chuẩn và đầu tư trang thiết bị cho các nhà văn hóa xã, thôn.

 

Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 có 11/11 xã đạt chuẩn bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2021-2025; xây dựng và phát triển thị trấn Vạn Giã, xã Đại Lãnh đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM đạt từ 90% trở lên. Đến quý II/2025, huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM...


VĂN GIANG

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/phong-su/xay-dung-nong-thon-moi/202212/chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-o-van-ninh-don-luc-de-ve-dich-dung-muc-tieu-8272598/