Thông Tin Thị Trường

Đề nghị công nhận 19 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021

23/12/2021

Sáng 22-12, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh về đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021.

Năm nay, toàn tỉnh có 22 sản phẩm của các chủ thể tham gia chương trình. Tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh quyết định công nhận đối với 19 sản phẩm đạt từ 3 sao cấp tỉnh trở lên; trong đó 1 sản phẩm đạt 4 sao, 18 sản phẩm được đánh giá 3 sao.

 

Ông Đinh Văn Thiệu thông qua kết quả đánh giá.
Ông Đinh Văn Thiệu thông qua kết quả đánh giá.


Ông Đinh Văn Thiệu giao Tổ giúp việc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để hội đồng trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận cho các sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các chủ thể đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm OCOP ở thứ hạng cao hơn; đánh giá hiệu quả các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP để truyền thông, vận động các cơ sở, doanh nghiệp khác tích cực tham gia vào chương trình trong những năm tiếp theo…


H.Đ

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202112/de-nghi-cong-nhan-19-san-pham-ocop-cap-tinh-nam-2021-8238805/