Hoạt Động Khuyến Nông

Diên Khánh: Hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân

17/06/2021

Sau 5 năm xây dựng, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tăng gấp đôi. Nhờ dòng vốn này, hơn 900 lượt hội viên có nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.

Đáp ứng nhu cầu vốn cho hàng trăm hội viên


Được vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND vào đầu năm 2021, ông Bùi Thanh Lực (thôn Đá Mài, xã Diên Tân) đã đầu tư cải tạo vườn tạp để trồng hàng trăm gốc bưởi và cam. Hiện nay, cây trồng phát triển, sinh trưởng tốt. Ông Lực là 1 trong 10 thành viên của Tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Diên Tân. Dự án của tổ được Quỹ HTND cấp Trung ương cho vay 500 triệu đồng. Các thành viên trong tổ có diện tích sản xuất khoảng 16ha, có người đã trồng cây ăn quả nhiều năm, có người mới bắt đầu trồng. Nhờ nguồn vốn này, các thành viên thực hiện cải tạo vườn, mua cây giống, phân bón và đầu tư hệ thống tưới tự động.

 

Mô hình chăn nuôi gà của một hộ ở thôn An Ninh, xã Diên An  từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Mô hình chăn nuôi gà của một hộ ở thôn An Ninh, xã Diên An từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân.


Dự án của Tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Diên Tân là dự án có số vốn vay cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện, từ năm 2016 đến cuối tháng 5-2021, Quỹ HTND các cấp đã cho 95 dự án với 906 lượt hội viên vay vốn. Trong đó, vốn Trung ương có 8 dự án với dư nợ 3,1 tỷ đồng; vốn tỉnh có 11 dự án, dư nợ 5,4 tỷ đồng; vốn huyện 23 dự án, dư nợ 5,4 tỷ đồng; vốn cơ sở 52 dự án, dư nợ hơn 4,8 tỷ đồng. Hiện nay, nguồn vốn Quỹ HTND huyện quản lý hơn 10,4 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cấp huyện hơn 6,4 tỷ đồng. So với năm 2015, nguồn vốn huyện đang quản lý đã tăng gấp đôi. Quỹ HTND đã góp phần thiết thực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao quy mô sản xuất và thúc đẩy sản xuất theo hướng thị trường. Nhờ đó, thu nhập của nông dân được cải thiện hơn, nâng cao mức sống. Một số mô hình sử dụng vốn cho hiệu quả kinh tế cao và đang được nhân rộng như: Mô hình trồng cây ngò gai tại xã Diên Phú cho lợi nhuận cao hơn 4 lần so với trồng lúa; trồng bưởi da xanh tại xã Diên Xuân, xã Diên Đồng; trồng nấm ở xã Bình Lộc; mô hình cây cảnh ở xã Suối Tiên; trồng mía tại xã Diên Phước; nuôi gà tại xã Diên An và xã Diên Lạc…


Nâng cao năng lực quản lý quỹ


Ông Nguyễn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh cho biết, thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND”, từ năm 2016 đến nay, Quỹ HTND huyện quản lý đã có bước phát triển vượt bậc. Nguồn vốn Quỹ HTND cấp huyện tăng 100% so với trước năm 2016. Phương thức cho vay được đổi mới, từ theo hộ sang cho vay theo tổ liên kết và dần chuyển sang cho vay theo dự án gắn với xây dựng tổ hợp tác; quy mô đầu tư vốn cho một dự án cũng được nâng lên, từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng. Nguồn vốn Quỹ HTND các cấp hội cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. Các hội viên nông dân được vay vốn của dự án đã phát huy tốt hiệu quả đồng vốn; nhiều mô hình khẳng định được hiệu quả, đem lại nguồn thu từ sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo.

 

Huyện đặt chỉ tiêu đến năm 2025, nguồn vốn Quỹ HTND cấp huyện đạt 10 tỷ đồng; 100% hội nông dân cấp xã vận động tạo nguồn vốn Quỹ HTND, trong đó 80% đơn vị đạt mức 300 triệu đồng trở lên.

Tuy nhiên, hoạt động của Quỹ HTND vẫn còn một số hạn chế như: Công tác xây dựng, phát triển quỹ chưa đều, chưa vững chắc; hoạt động vận động tăng nguồn vốn, xây dựng hệ thống Quỹ HTND chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế kinh tế của huyện và chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh của nông dân. Việc hỗ trợ vốn vay cho nông dân ở một số địa phương còn dàn trải nhỏ lẻ; quy mô vốn của nhiều cơ sở hội còn nhỏ…


Để phát triển quỹ trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cấp hội tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND, mở rộng quy mô vốn, hỗ trợ có hiệu quả nhu cầu vốn của hội viên. Đặc biệt, hội sẽ chú trọng công tác quản lý tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát quỹ; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội trực tiếp tham gia quản lý Quỹ HTND. Đồng thời, hàng năm, tổ chức hoạt động tổng kết Quỹ HTND để rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả từ nguồn vốn của quỹ.


MAI HOÀNG

Trích nguồn "Báo Khánh Hòa"

https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/202106/dien-khanh-hieu-qua-nguon-von-ho-tro-nong-dan-8218875/