Kỹ Thuật Thủy Sản

Dự báo ngư trường khai thác nghề câu vàng cá ngừ đại dương - Dự báo hạn 10 ngày (từ ngày 11 đến ngày 20/7)

14/07/2015

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN, Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản dự báo ngư trường khai thác nghề câu vàng cá ngừ Đại dương, hạn 10 ngày từ ngày 11/7 đến ngày 20/7/2015

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN, Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản dự báo ngư trường khai thác nghề câu vàng cá ngừ Đại dương, hạn 10 ngày từ ngày 11/7 đến ngày 20/7/2015 như sau:


 


Bản đồ phân bố theo năng suất kg cá / 100 lưỡi câu.
(Theo_dostkhanhhoa.gov.vn)